انار

شهریور عاشق انار بود

اما هیچوقت حرف دلش را به انار نزد

آخر انار شاهزاده باغ بود

تاج انار کجا و شهریور کجا؟!

انار اما فهمیده بود ..

میخواست بگوید او هم عاشق شهریور است

اما هربار تا میرسید , فرصت شهریور تمام میشد

نه شهریور به انار میرسید

و نه انار میتوانست شهریور را ببیند

دانه های دلش خون شد و ترک برداشت

سالهاست انار سرخ است ..

سرخ از داغی و تندی عشق

و قرن هاست شهریور بوی پاییز میدهد ..

/ 1 نظر / 45 بازدید
bm

سلام. لطفا شاعر همه اشعار رو زیرشون بنویسین... حداقل از این به بعد