شعر

هرچه کوه بزرگ می بینی ، همگی روی دوش من هستند / عاشقی هم که قوز بالا قوز ، کمرم درد می کند بد جور / تو فقط صبر می کنی تجویز ، من فقط صبر می کنم یکریز / بس که دندان گذاشتم رویش ، جگرم درد می کند بدجور - مرتضی خدایگان

/ 1 نظر / 28 بازدید
BM

آخه دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن ولی ندیدنش بهتر از نبودنشه