بنی آدم اعضای یکدیگرند

 

همونطور که در عکس فوق مشاهده میشه، این دو مجسمه دونه ای یک دست دارن،

و اون یکی دستشان چسبیده به اون یکی ..

همونجا بود که من فهمیدم واقعا نه تنها بنی آدم اعضای یکدیگرند بلکه مجسمه ها هم میتونن اعضای یکدیگر باشن.

تازه اینا همیشه میخندن !! ما همچین قابلیتایی نداریم که ..

اتفاقا ما در راستای اینکه اعضای یکدیگریم همدیگر را هم میدریم .

اینجاست که سعدیِ اواخرِ قرن بیست و یک میفرمایه :

<<< سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مُرده آنست که برادرش نـدَرد >>>

ینی میخواد بگه هرگز نمیرد آنکه برادرش دَرید .. ثبت است در جریده عالم دوام آنها ..


 

/ 1 نظر / 23 بازدید
.....

واقعا انقدر باورداری خودتی؟ منظورم تو معرفیه. خیلی بهت تبریگ میگم. سخته آدم خودش باشه