این نیز بگذرد..سرت سلامت

-چی شدی یه دفه؟
+چی شدم مگه؟
-خسته شدی تنها شدی
+ول کن باو ..سرت سلامت
-ول کن چیه..بگو ببینم چی شده
+میدونی...
رفیقایی که وختی کارت دارن دورو برتن..
وختی تنها میشن یادت میوفتن
+تو باشی تنهایی رو انتخاب نمیکنی؟
-ول کن باو...سرت سلامت
+اینو که من همون اول گفتم بت
-این نیز بگذرد
+ :))
/ 1 نظر / 22 بازدید
BM

به خاطره ها پیوسته اصن اونا رفیق نیستن آشنان :/ ینی میشناسیمشون :////